Adreces d?entitats que posen el món del Dret al vostre abast i amb les quals es té una relació continuada.

 

 

Enllaços

Administració pública
Organismes oficials
Universitats
Butlletins oficials
Premsa econòmica
Fundacions
 
 

Administració pública

Ministeri d´Economia i Hisenda
www.mineco.es

Institut Nacional d´Estadística
www.ine.es

Agencia Tributària
www.aeat.es

Ministeri de Justícia
www.mju.es

Generalitat de Catalunya
www.gencat.es

Ajuntament de Barcelona
www.bcn.es

Ajuntament de Girona
www.ajuntament.gi/web

Ajuntament de Lleida
www.paeria.es

Ajuntament de Tarragona
www.ajtarragona.es

Ajuntament de Madrid
www.munimadrid.es

Ajuntament de Bilbao
www.bilbao.net

Ajuntament de València
www.ayto-valencia.es

tornar al menú
 

Organismes oficials

Banc d´Espanya
www.bde.es

Borsa de Barcelona
www.borsabcn.es

Borsa de Madrid
www.bolsamadrid.es

Comissió Nacional del Mercat de Valors
www.cnmv.es

Consell general de l'Advocacia
www.cgae.es

Il·lustre Col·legi Advocats de Barcelona

www.icab.es

Il·lustre Col·legi Advocats de Madrid
www.icam.es

Col·legi de Registradors de
la Propietat i Mercantils d'Espanya

www.registradores.org

Tribunal Arbitral de Barcelona
www.tab.es

Cambra de Comerç de Barcelona
www.cambrabcn.es

Cambra de Comerç de Madrid
www.camaramadrid.es

Cambra de Comerç Internacional
www.iccwbo.org

Oficina de Patents i Marques
www.oepm.es

Oficina Propietat Intel·lectual
www.wipo.int

ICEX
www.icex.es

tornar al menú
 

Universitats

Universitat de Barcelona
www.ub.es

Universitat de Girona
www.udg.es

Universitat de Lleida
www.udl.es

Universitat Autònoma de Barcelona
www.uab.es

Universitat Ramon Llull
www.url.es

Universitat Oberta de Catalunya
www.uoc.es

Universitat Politècnica de Catalunya
www.upc.es

Universitat Pompeu Fabra
www.upf.es

Universitat Internacional de Catalunya
www.uic.es

tornar al menú
 

Butlletins oficials

Butlletí Oficial de l´Estat (BOE)
www.boe.es

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
www.gencat.es/diari


Diari Oficial de la Unió Europea
www.europa.eu.int/eur-lex/es/oj

tornar al menú
 

Premsa econòmica

Cinco Días
www.5dias.com

Expansión
www.expansion.es

tornar al menú
 

Fundacions

Coordinadora Catalana de Fundacions
www.ccfundacions.org

Asociación Española de Fundaciones
www.fundaciones.org

tornar al menú