L?any 2004 va rebre el guardó de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona pels seus 75 anys d?història, en què ha esdevingut un despatx multidisciplinar, dedicat especialment a les àrees del Dret relacionades de manera directa amb les persones i amb l?entorn empresarial.

El Bufet
Els professionals

 

 

 

El Bufet

Els professionals


Joan Jordi Bergós Tejero
Raimon Bergós Civit
Pere Tarrés Mascaró
Raquel Gómez Pérez
Santiago Llopart Romero
Edmundo Quintana Giménez
Tomás Segura Andrés

 

Joan Jordi Bergós Tejero

Llicenciat en Dret i advocat en exercici des de l'any 1951. Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona. Ex vicedegà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Ex professor de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona i de l'Escola Superior d'Administració d'Empreses (ESADE). Ex membre del Tribunal Arbitral de Barcelona. Membre de la Ponència Jurídica del Foment del Treball. Membre de l'International Bar Association (IBA) i de l'Union Internationale des Advocats (UIA).

Idiomes: català , castellà, francés, italià.

tornar

 
Raimon Bergós Civit  

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1983. Diplomat pel Col·legi Universitari Abad Oliba pel Curs Especial per a Secretarios de Sociedades y Expertos Tributarios el 1987. Secretari General de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Cap de l'Assesoria Jurídica del Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. President del Consell Assessor de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya. Professor i conferenciant habitual de la Universitat Pompeu Fabra, de la Universitat Ramon Llull, de la Universitat Autònoma de Barcelona i del Centre d'Estudi de Recursos Culturals (ESADE).

Idiomes: català, castellà, anglès i francès.

tornar

 
Pere Tarrés Mascaró

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona l'any 2004.
Economista i fiscalista.

tornar

 
Raquel Gómez Pérez

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l'any 1997. Máster en Dret públic i Organització Administrativa per la Universitat Pompeu Fabra l'any 1999. Especialista en Propietat Intel·lectual i Protecció de Dades.

Idiomes: català, castellà i anglès.

tornar

 
Santiago Llopart Romero

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona l´any 1989 Especialista en Dret Fiscal i Administratiu.

tornar

 
Edmundo Quintana Giménez

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Nacional del Litoral de Santa Fe (Argentina) l?any 1974, homologat pel Ministeri d?Educació i Ciència d?Espanya. Economista i fiscalista.

tornar

 
Tomás Segura Andrés

Llicenciat en Dret i Màster en Dret Immobiliari, Urbanístic i de l'Edificació.
Exerceix la professió des de l'any 1996, especialitzat en Dret Civil, Mercantil, Processal i Concursal.
Ha intervingut en diferents cursos de la seva especialitat i publicat articles en Revistes Jurídiques

tornar