Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic


 

   

Especialitats

Dret administratiuContractaciò pública.

Expropiacions i actuacions forçoses sobre el sòl.

Llicències

Contenciosos administratius..