Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Dret immobiliari i de la construcció


Negociació i redacció de contractes de promoció immobiliària, de compra de terrenys, de permuta, de venda d’edificis i de finançament.

Contractes amb els diversos agents.

Contractes d'obres, de projectes, d'arrendaments, de compravenda, pagues i senyals, arres, dret d'usdefruit, etc.

Avaluació legal d’immobles.