Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Propietat intel·lectual, Dret d´imatge,
Comerç electrónic i Protecció de dades


Contractes d'edició d'obres literàries, de reproducció i de distribució d'obres cinematogràfiques, fotogràfiques o musicals.

Llicències d’ús d’obres i altres presentacions protegides.

Defensa i protecció del Dret a l’honor i a la Pròpia Imatge.

Auditoria sobre l’adequació de l’actuació empresarial a la normativa de Protecció de dades de caràcter personal, redacció del Reglament de Seguretat, Defensa de les reclamacions davant de l’Agencia de Protecció de Dades.