Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Dret Fiscal


Fiscalitat sobre fundacions i entitats sense ànim de lucre.

Tributació de no residents.

Operacions mercantils i immobiliàries.

Fiscalitat en IRPF i impostos de successions.