Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Dret internacional privat


Inversions estrangeres a Espanya.

Inversions espanyoles a l'exterior.

Establiments permanents.

Joint ventures.

Assessorament i redacció de tot tipus de contractes en operacions internacionals.

Planificació i assessorament en la implantació a Espanya de tota classe d’empreses i activitats.