Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Dret mercantil

Junt amb l’assessorament puntual de la problemàtica o situació concreta plantejada, s’ofereix la possibilitat d’alliberar l’empresa i els seus responsables de les tasques comptables, laborals i mercantils.

Societari
Assessorament, avaluació legal i assistència integral a les empreses en relació amb els seus clients, proveïdors i consumidors.

Constitucions de societats, funcionament i adopció d'acords d'òrgans de decisió, redacció i revisió dels Estatuts de tota classe de societats, augments i reduccions de capital, liquidació, dissolució, reorganitzacions d'empreses, fusions, escissions, absorcions, transformacions socials, constitució de sucursals, adquisicions, compravenda de participacions accionarials, auditories legals, exercici de drets dels accionistes i socis, contractes entre els socis, acords de col·laboració entre empreses, joint ventures, assessorament, avaluació legal (Due Diligence) i ajuda a la negociació en la compravenda de societats, empreses i actius de la societat, etc.

Empresa Familiar
Assessorament en l’estructura i l´organització de grups familiars i les seves relacions, organització i planificació de la successió empresarial; Planificació, optimització i assessorament legal i fiscal del patrimoni empresarial, mitjançant protocols familiars.

Contractual
Negociació i redacció de totes les modalitats de contractes mercantils: distribució, agència, franquícies, subministrament, préstecs, venda, fabricació, publicitari, noves tecnologies, de garantia, etc.

Competència
Competència deslleial i defensa de la competència.

Responsabilitat empresarial
Per productes defectuosos.

Comerç Exterior

Dret de la Publicitat

Dret Concursal
Assessorament a les empreses en crisi i en la liquidació ordenada de societats en la via judicial mitjançant expedients concursals en supòsits de crisis greus de l’empresa.
Assessorament en la negociació amb els creditors per evitar el concurs.
Assessorament a les empreses que són creditores d’empreses en situació d’insolvència definitiva o provisional.

Drets del Consumidor
Assessorament a les empreses sobre els drets dels consumidors que afecten la fabricació de productes i serveis i les activitats de venda.

Arbitratges
Intervenció com a part i com a àrbitre davant del Tribunal Arbitral de Barcelona i d'altres institucions arbitrals.