Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Dret Processal


Tota mena de litigis relacionats amb les matèries en què treballa el Bufet:

Litigis per competència deslleial.

Litigis relacionats amb la protecció de la propietat intel·lectual.

Manca de pagament hipoteques. Desnonaments.

Reclamacions de quantitat i danys i perjudicis.

Incompliment de contractes.

Extinció i resolució de contractes.

Accions de responsabilitat.

Litigis societaris.

Reclamacions contenciós-administratives contra l'administració pública.