Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Gestió comptable

Comptabilitat externalitzada de petites i mitjanes empreses, d'associacions i de fundacions, tot alliberant-les de les tasques comptables i financeres, laborals i mercantils per fer possible que dediquin tot el seu temps al a gestió dels seus negocis i activitats.