Dret administratiu
Dret civil
Dret esportiu
Dret fiscal
Dret immobiliari
i de la construcció
Dret internacional privat
Dret mercantil
Dret processal
Fundacions
i Associacions
Gestió comptable
Propietat intel·lectual, Dret d´imatge i Comerç electrónic

 

   

Especialitats

Constitució de fundacions i associacions

 

Redacció d’Estatuts, constituciò dels òrgans de govern, determinació dels beneficiaris, planificació de l'organització interna, etc.

Línia permanent d’assessorament jurídic, fiscal, laboral i comptable als Patrons i altres òrgans de govern d’aquestes entitats.

Realització de les funcions de Secretaria del Patronat de les Fundacions, redacció de contractes, recursos, certificats, etc.

Tramitació de les Declaracions d’Utilitat Pública de les Associacions.

Negociació i redacció de contractes de Patrocini i Mecenatge.

Elaboració del Pla estratègic de les entitats del tercer sector.